[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]
 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

Општинско веће општине Босилеград на седници одржаној дана 13.12.2018. године расписује

Конкурс за финансирање и суфинансирање Пројеката за пружање услуга социјалне заштите у општини Босилеград

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласнк РС“, број 129/07, 83/2014-др.Закон, 101/16-др. Закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, број 16/08 и „Службени гласник града Врања“, број 20/09 и 45/13), члана 3. Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити, број: 401-01-00163-107/2018-09 од 05.02.2018. године заведен код општине Босилеград 401-61/18 од 12.02.2018. године закључен између Републике Србије – Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и општине Босилеград, Општинско веће општине Босилеград на седници одржаној дана 13.12.2018. године расписало је Конкурс за финансирање и суфинансирање Пројеката за пружање услуга социјалне заштите у општини Босилеград

Услуга социјалне заштите се набавља на основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити, број: 401-01-00163-107/2018-09 од 05.02.2018. године заведен код општине Босилеград 401-61/18 од 12.02.2018. године закључен између Републике Србије – Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и општине Босилеград. Средства по овом Конкурсу обезбеђена су у буџету општине Босилеград у износу од 1.061.634,00 динара. Више информација на сајту општине Босилеград на адреси: http://www.bosilegrad.org/sr/pdf/oglasi

<<< назад ...

 

 
  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker

Design & developing by Voislav  Bozilov 2012-2018. All rights reserved.