[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]

Get the Flash Player to see this rotator. Skip Navigation Links

Јавне набавке

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за партију 2-Горива и препарати за подмазивање за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке за партију 1-Горива за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора за набавку електричне енергије за 2018. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора за набавку нафтних деривата за 2018. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2018. годину (на бензинској пумпи на подручју општине Босилеград) за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2018. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку нафтних деривата за 2018. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку електричне енергије за 2018. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку електричне енергије за 2018. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ План јавних набавки за 2018. годину - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ План јавних набавки за 2018. годину - Општинско веће општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ План јавних набавки за 2018. годину - Председник општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ План јавних набавки за 2018. годину - Скупштина општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у општинској управи општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за набавку новог и некоришћеног путничког теренског возила за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за набавку новог и некоришћеног путничког теренског возила за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку новог и некоришћеног путничког теренског возила за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку новог и некоришћеног путничког теренског возила за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке радовa на санацији подрумског дела старачког дома у Босилеграду y PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке радовa на санацији подрумског дела старачког дома у Босилеграду y PDF формату можете погледати и скинути овде.

Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2017. годину за потребе Скупштине општине Босилеград (поновљени поступак) у PDF у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о обустави отвореног поступка јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2017. годину за потребе Скупштине општине Босилеград (поновљени поступак) у PDF у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2017. годину за потребе Скупштине општине Босилеград (поновљени поступак) у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку нафтних деривата за 2017. годину за потребе Скупштине општине Босилеград (поновљени поступак) у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке радовa на санацији подрумског дела старачког дома у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација за јавну набавку радовa на санацији подрумског дела старачког дома у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2017. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку нафтних деривата за 2017. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2017. годину за потребе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку нафтних деривата за 2017. годину за потребе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку електричне енергије за 2017. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку електричне енергије за 2017. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ План јавних набавки за 2017. годину (са свим изменама) - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду (поновљени поступак) у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду (поновљени поступак) y PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ Понуда за набавку рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду (поновљени поступак) у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду (поновљени поступак) у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ Четврта измена плана јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Одлуку о обустави отвореног поступка јавне набавке Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одговор (појашњење) конкурсне документације у поступку јавне набавке Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Измена конкурсне документације у јавној набавци Радова на санацији крова Дома културе у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одговор (појашњење) конкурсне документације у поступку јавне набавке Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци Радови на санацији крова зграде Дома културе у Босилеграду у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ Трећа измена плана јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Одговор (појашњење) конкурсне документације у јавној набавци мале вредности за набавку новог возила-аутоподизача и контејнера у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку новог возила-аутоподизача и контејнера у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку новог возила-аутоподизача и контејнера у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности за набавку новог некоришћеног санитетског возила у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одговор (појашњење) конкурсне документације у јавној набавци мале вредности за набавку новог некоришћеног санитетског возила у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку новог некоришћеног санитетског возила у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку новог некоришћеног санитетског возила у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку контејнерa и канте за прикупљање комуналног отпада у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку контејнерa и канте за прикупљање комуналног отпада у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одговор (појашњење) за партију 1 конкурсне документације у јавној набавци мале вредности за набавку контејнерa и канте за прикупљање комуналног отпада у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у јавној набавци мале вредности за набавку контејнерa и канте за прикупљање комуналног отпада у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Измена конкурсне документације у јавној набавци мале вредности за набавку контејнерa и канте за прикупљање комуналног отпада у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Обавештење о закљученом уговору за набавку нафтних деривата за 2016. годину за потребе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку нафтних деривата за 2016. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора за набавку електричне енергије за 2016. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора за набавку нафтних деривата за 2016. годину за потребе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Одлуку о додели уговора за набавку нафтних деривата за 2016. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку електричне енергије за 2016. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку електричне енергије за 2016. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2016. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку нафтних деривата за 2016. годину за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку нафтних деривата за 2016. годину за потребе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Конкурсна документација у јавној набавци мале вредности за набавку нафтних деривата за 2016. годину за потребе Скупштине општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ Друга измена плана јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ Прва измена плана јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ План јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ План јавних набавки за 2016. годину - Општинско веће општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ План јавних набавки за 2016. годину - Скупштина општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ Понуда за набавку рачунарске опреме за потребе Општинске управе општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ Одлука о додели уговора о јавној набавци израде техничке документације атмосверске канализације централног дела Босилеграда у поступку јавне набавке бр. 12 за 2015. год. општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

Документ План јавних набавки за 2015. годину - Општинска управа општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ План јавних набавки за 2015. годину - Општинско веће општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

Документ План јавних набавки за 2015. годину - Скупштина општине Босилеград у PDF формату можете погледати и скинути овде.

*****************************************************************

  Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker