[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]

Get the Flash Player to see this rotator.

 Skip Navigation Links

 Заштита животне средине:

 

 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Изградње трансформаторске станице 35/10kV "Рикачево", општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат Изградње трансформаторске станице 35/10kV "Рикачево", општина Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Изградње прикључног вода 10kV за прикључење рудника у с.Караманици - Подвироови, општина Босилеград, на дистрибутивни електроенергетски систем у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат Изградње прикључног вода 10kV за прикључење рудника у с.Караманици - Подвироови, општина Босилеград, на дистрибутивни електроенергетски систем у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Мале хидроелектране "Орниче" на Мусуљској и Црној реци у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат Мале хидроелектране "Орниче" на Мусуљској и Црној реци у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за за пројекат Доградње станице Хитне помоћи уз постојећи Дом здравља у Босилеграду у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат Доградње станице Хитне помоћи уз постојећи Дом здравља у Босилеграду у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Мале хидроелектране "Селиште" КО Јарешник, Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат Мале хидроелектране "Селиште" КО Јарешник, Босилеград у PDF формату можете скинути овде.

 

 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Базна станица мобилне телефоније "Босилеград" Телеком Србија А.Д. Београд у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта Базна станица мобилне телефоније "Босилеград" Телеком Србија А.Д. Београд у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат "DAN ENERGY" Рајчиловци у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта Базна станица мобилне телефоније "Босилеград" Телеком Србија А.Д. Београд у PDF формату можете скинути овде.
 •  

 • Одлуку о усвајању ревизије локалног плана управљања отпадом на територији Општине Босилеград 2010-20120 у PDF формату можете скинути овде.
 • Документ Ревизија локалног плана управљања отпадом на територији Општине Босилеград 2010-20120 у PDF формату можете скинути овде.
 •  

 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат "DAN ENERGY" Рајчиловци у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта "DAN ENERGY" Рајчиловци у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Мала хидроелектрана „Лисина 1“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта Мала хидроелектрана „Лисина 1“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат ЗУТР „Мики“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за Пројекат ЗУТР „Мики“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат СТАР „Дуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат СТАР „Дуга“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 •  

 • Обавештење o излагању на јавни увид и јавној расправи о предлогу аката о проглашењу заштићених подручја и о Студије заштите Споменика природе у PDF формату можете скинути овде.
 •  

 • Елаборат о акустичком зонирању територије општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Карту акустичког зонирања територије општине Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 •  

 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат „КОДАЛ“ ДОО Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта „КОДАЛ“ ДОО Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Привредног друштва за вађење руде и осталих обојених метала „БОСИЛ-МЕТАЛ“ ДОО Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о пријему захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта Привредног друштва за вађење руде и осталих обојених метала „БОСИЛ-МЕТАЛ“ ДОО Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат 10kV расплет далековода из ТС 35/10 кВ „Доња Љубата“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за Пројекат 10kV расплет далековода из ТС 35/10 кВ „Доња Љубата“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Mале фотонапонске соларне електране на крову производних објеката „Сушаре“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 • Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину за пројекат Mале фотонапонске соларне електране на крову производних објеката „Сушаре“ Босилеград у PDF формату можете скинути овде.
 •  

 • Оглас за јавни увид у извештај o стратешкoј прoцени утицаја на живoтну средину региoналнoг плана управљања отпадом за пчињски округ 2013-2023 у PDF формату можете погледати овде.
 • Региoнални план управљања отпадом за пчињски округ 2013-2023 у PDF формату можете скинути овде.
 • Извештај o стратешкoј прoцени утицаја на живoтну средину региoналнoг плана управљања отпадом за пчињски округ 2013-2023 у PDF формату можете скинути овде.
 •  

 • Документ Програм заштите животне средине за 2014 у PDF формату можете скинути овде.

   Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker