[Мапа сајта]

[Web Mail]

Одаберите језик: [Српски] [Български]


 Skip Navigation Links > Српски > Почетна > Вести > Опширно

На основу члана 3. Став 2. Одлуке о дотацији локалног линијског превоза путника, („Сл. гласник Пчињског округа „ број. 4/09) Општинско веће општине Босилеград на седници одржаној дана 15.10.2019 године, расписује

КОНКУРС О ДОТАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА ЗА 2019

Право учешћа на конкурс имају предузећа и правна лица (превозник) који обавља локални линијски превоз на територији општине Босилеград и који испуњава следеће услове:

- да је регистрован за обављање те врсте превоза, - да је власник најмање три регистрована аутобуса, - да има обезбеђен паркинг-простор за возила којима обавља превоз, - да испуњава друге услове прописане законом, - да има седиште на територији Општине Босилеград, - да има регистрован и оверен ред вожње за следеће линије: Босилеград- - Караманица; Босилеград-Горњa Љубата-Мусуљ; Босилеград-Ржана(Ћосина воденица); Босилеград-Назарица; Босилеград-Извор-Милевци-Босилеград , Босилеград-Дукат и Рибарци-Босилеград Поред општих услова учесници конкурса треба да испуњавају и посебне услове и то: - да обавља превоз путника у локалном линијском превозу за нерентабилне линије и да о томе достави доказ, - да постојеће нерентабилне линије редовно одржава по реду вожње у току месеца новембра и децембра 2019 године кад то дозвољавају временски услови. - да врши превоз студената са попустом до 50% од цене карте - да врши беплатан превоз грађана – лица са инвалидитетом Износ субвенције за који се Конкурс расписује је 100.000,00 динара. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса лично преко писарнице Општинске управе општине Босилеград или поштом у затвореној коверти са назнаком „ За конкурс , не отварати“ , Комисији за дотацију локалног линијског превоза. Конкурс ће бити објављен на интернет страници општине Босилеград и на радо Босилеграду. Општинско веће општине Босилеград

<<< назад ...

 

   Данашња курсна листа:eXTReMe Tracker

Design & developing by Voislav  Bozilov 2012-2018. All rights reserved.